Простебі Людмила Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент

Освіта: У 2005 році закінчила ЧТЕІ КНТЕУ за спеціальністю «Економіка підприємства».

В 2009 році закінчила ЧТЕІ КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси» (освітньо-професійна програма перепідготовки спеціалістів).

З 2008-2012 рр. навчалася в аспірантурі
Київського національного торговельно-економічного університету.

Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно у 2015 р.


Трудова діяльність:

З 2005 року працює в ЧТЕІ КНТЕУ.

З 2006 - 2013 рр. – асистент кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2013 - 2014 рр. – старший викладач кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2014 року – доцент кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 01.02.2017 року – доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 01.07.2020 року та по теперішній час – доцент кафедри фінансів та банківської справи Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.


Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації: «Циклічність світогосподарського розвитку в умовах фінансової глобалізації». Дисертація захищена у 2014 р.


Наукові праці за останні 5 років:

Монографії:

1. Простебі Л.І. Фінансові відносини в умовах розвитку ринкової економіки: монографія / кол. авт.; відп. ред. П.О. Нікіфоров, М.В. Черватюк. Чернівці: Місто, 2014. 208 с.

2. Простебі Л.І. Місцеві фінанси в системі соціально-економічного розвитку регіону: монографія / кол. авт.; відп. ред. Д.А. Ковалевич. Чернівці: ПВКФ Технодрук, 2017. 208 с.

Підручники:

1. Простебі Л.І. Фінанси в схемах і таблицях: навч. посіб. / кол. авт.; відп. ред. О.В. Михайловської. Київ: КНТ, 2014. 386 с.

Scopus або Web of Science:

1. Chornovol, A., Tabenska, J., Tomniuk, T., Prostebi, L. Public finance management system in modern conditions. Investment Management and Financial Innovations. 22 December 2020, Pages 402-410.

Статті:

1. Простебі Л.І. Особливості формування доходів сільських бюджетів в Україні // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. 2015. Випуск 5. С. 927-931. URL:http://global-national.in.ua/ archive/5-2015/188. pdf.

2. Простебі Л.І. Податкові надходження та їх значення у формуванні доходної частини місцевих бюджетів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2015. Вип. ІІІ (59). Економічні науки. С. 153-163.

3. Простебі Л.І. Об'єднання територіальних громад в контексті реформування бюджетного законодавства в Україні // Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2016. Том 21. Випуск 4. С. 164-168.

4. Простебі Л.І. Реформування інституту місцевих податків і зборів в контексті підвищення надходжень місцевих бюджетів // Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство». 2016. Випуск 2. C. 589-593. URL: http://economyandsociety.in.ua/ journal /2_ukr/105.pdf.

5. Простебі Л.І. Стан доходної частини місцевих бюджетів в контексті трансформаційних процесів в бюджетній сфері // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. С. 154-158.

6. Простебі Л.І. Прагматизм та соціально-економічне значення видатків місцевих бюджетів // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Випуск 23. C. 106-110.

7. Простебі Л.І. Моніторинг доходної частини місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації // Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство». 2017. Випуск 9. C. 1023-1028. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal /9_ukr/ 176.pdf.

8. Простебі Л.І. Моніторинг кредитних операцій комерційного банку Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2017. Випуск 7. C. 327-334. URL:http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ ukr/57.pdf.

9. Простебі Л.І., Юрій С.М. Доходи і видатки місцевих бюджетів – регіональний аспект їх виконання // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2018. Випуск 19. С. 490-496. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/19_2018_ukr/81.pdf.

10. Простебі Л.І., Юрій С.М. Вплив офшорів на світову та національну економіку // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2018. Випуск ІІ-ІІІ. С.187-192.

11. Простебі Л.І. Міжбюджетні трансферти з державного бюджету до місцевих бюджетів: моніторинг та напрями вдосконалення // Електронне наукове фахове видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Випуск 3 (14). – 2018. – С. 354-360.

12. Простебі Л.І. Податкова складова доходної частини місцевих бюджетів // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. – Випуск 3 (15). – С. 131-136.

13. Простебі Л.І. Стан кредитної діяльності комерційних банків на сучасному етапі розвитку // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2019. Випуск 31. С. 681-688. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/103.pdf.

14. Простебі Л.І. Сучасні тенденції банківського кредитування фізичних осіб // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. Випуск 2 (51). С. 130-134.

15. Простебі Л.І. Звітність установ державного сектору: аналіз та особливості // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. Випуск 44. С. 190-199. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals /2020/44_2020_ukr/34.pdf.

16. Простебі Л.І. Моніторинг показників діяльності банківського сектору України в сучасних умовах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2020. Випуск IV (80). С.


Наукові інтереси: сучасний стан міжнародних валютно-фінансових відносин, проблематика в галузі фінансів і кредиту.

Викладає дисципліни: «Міжнародні фінанси», «Державна фінансова стратегія», «Фінанси, гроші та кредит», «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Державні фінанси».

Життєве кредо: «Не треба боятися невідомого, бо кожен здатний знайти те, чого хоче, отримати те, чого потребує». Система Orphus