Ступак Марина Геннадіївна

старший викладач кафедри

Освіта:

1995 року закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Романо-германська філологія».


Трудова діяльність:

1995 по 2000 р.р. - викладач кафедри іноземних мов Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

З 2000 р. - старший викладач кафедри іноземних мов (з 2008 р. – кафедри сучасних європейських мов) ЧТЕІ КНТЕУ.


Наукові праці:

1. Англо-український словник з бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та банківської справи / В.І. Кушнерик, В.С. Копилов, М. Г. Ступак. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 380с.

2. Ступак М.Г. Бурбак О.Ф. English for Students of Economics (Англійська мова для студентів спеціальності «Економіка підприємства») навчальний посібник / О.Ф. Бурбак, М.Г. Ступак. – Чернівці: Книги - XXI, 2010, – 351 с. (з грифом МОНУ)

3. Мотиваційний профіль студентів у контексті вивчення іноземної мови. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. – Вип. І. (37) Економічні науки. – С. 362 – 367.

4. Використання методу case-study на заняттях з іноземної мови в умовах модернізації вищої школи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІV. Економічні науки. – С. 389-394. – 0,3 д.а.

5. Використання проектних технологій як ефективного методу вивчення іноземної мови // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. І. Економічні науки. – С. 385-390. – 0,3 д.а.

6. Деловая игра как один из методов проведения тренинга при изучении иностранного языка // Теоретические и методологические проблемы современного образования: Материалы VII международной научно-практической конференции 30-31 декабря 2011 г.: Москва, 2011.-С.328-330.-0.3 д.а.

7. Створення професійного мовного портфеля студента для вдосконалення процесу вивчення іноземної мови в немовних ВНЗ // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. - Вип. I. Економічні науки.-С.437-441.

8. Електронний посібник ‘English for Students of Economics’/Stupak M.H., Bourbak O.F.– Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ, 2013р.- 175 с.

9. «Формування іншомовної компетенції у студентів економічних спеціальностей» // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. ІІІ (51). Економічні науки. – С. 346 – 350. – 0,3 д.а.


Наукові інтереси: методика викладання іноземної мови в немовних ВНЗ, інноваційні методи навчання англійської мови, дистанційне навчання


Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова»


Система Orphus