Ілюк Тетяна Іванівна

старший викладач кафедри

Освіта:

2001 року закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

2006 року закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту, економіста з обліку і аудиту.


Трудова діяльність:

2001-2004 р.р. - старший лаборант кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ.

2003 -2010 р.р. - асистент кафедри іноземних мов (з 2008 р. – кафедри сучасних європейських мов) ЧТЕІ КНТЕУ.

З 2010 р. - старший викладач кафедри сучасних європейських мов ЧТЕІ КНТЕУ.


Наукові праці:

1. Комплекс вправ для опанування навичками професійно-орієнтованого читання» / Л.І. Горжу, Т. І. Ілюк, О.В. Соловйова // Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – №30. – С. 293-298 (у співавторстві).

2. Теоретико-практичний аспект роботи з опанування навичками професійно-орієнтованого читання при вивченні іноземної мови / Т. І. Ілюк // Матеріали Міжнародної наук.- практ. конференції «Гуманітарні науки в сучасному негуманітарному ВНЗ» (10-11 квітня 2008 року). – Чернівці, 2008. – С. 145 -147.

3. Опанування навичками читання при використанні сучасних мультимедійних технологій/збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "Совремнные направления теоретических и прикладных исследований 2009". - Одесса, 2009.-С.80-82.

4. Інформаційні технології як фактор активізації навичок читання в процесі вивчення іноземних мов професійного спрямування / Л.І. Горжу, Т. І. Ілюк // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2009.- Випуск IV (36). – С. 369-377 (у співавторстві).

5. Збірник контрольних завдань «Англійська мова для професійного спрямування» для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / Т. І. Ілюк, Т. О. Романова. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. – 39 с.

6. Електронний посібник з англійської мови за професійним спрямуванням English for Caterers and Restaurateurs / Т. І. Ілюк, Т. О. Романова, О.В. Соловйова. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2009.

7. Електронний посібник «Англійська мова для студентів спеціальності «Менеджмент організації торгівлі» / О.Ф. Бурбак, Т. І. Ілюк, Т. О. Романова, О.В. Соловйова. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011.

8. Формування основ соціокультурної компетенції у студентів немовних внз на заняттях з іноземної мови/ Ілюк Т.І., Горжу Л.І., Соловйова О.В. // Матеріал міжн.наук.-практ. конф. "Формування мереж прикордонного співробітництва України", м. Чернівці, 12-13 травня 2011р. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. - С. 428-431.

9. Essence and Importance of Consumerism in the World/ Ілюк Т.І., Качуровська К. //Состояние современной экономики России с учетом зарубежного опыта (Сборник материалов I региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов с международным участием (на иностранном языке) 22 апреля 2011г. - Красноярск, 2011-С.70-72)

10. Some aspects EFL distance learning as means of speech competence formation / Т.І. Ілюк. Л.І. Горжу// I-а Всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективи викладання іноземних мов в умовах глобалізації процесів".- Донецький держ. університет управління, 2012.-С.65-69.

11.Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій»/Т.О. Романова, Т.І. Ілюк.- Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ, 2013р. – 108 с.

12. Дистанційний курс «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів спец. 6.03060101 « Менеджмент організацій» / Т.І. Ілюк, Т.О. Романова. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015.


Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов у ВНЗ


Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»


Система Orphus