Гнатишена Ірина Михайлівна

доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Освіта:

1990 року закінчила німецьке відділення факультету іноземних мов Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича та отримала кваліфікацію філолога, викладача німецької мови та літератури.


Трудова діяльність:

1990 рік - стажер-дослідник кафедри германських мов Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича;

1994 - 2001 р. р. - викладач німецької мови на кафедрі германських мов ЧДУ;

2001 - 2002 р.р. – старший викладач кафедри гуманітарних наук ЧТЕІ КНТЕУ;

2002 року – доцент кафедри гуманітарних наук ЧТЕІ КНТЕУ;

2006 року – 2011 р.р. - заступник декана факультету економіки та менеджменту (тепер факультету торговельного підприємництва та міжнародної економіки);

2007 -2009 р.р. - директор Французько-українського інституту управління ЧТЕІ КНТЕУ;

З 2004 року – доцент кафедри іноземних мов (з 2008 р. – кафедри сучасних європейських мов) ЧТЕІ КНТЕУ.


Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації: «Сучасна німецька медична термінологія: аспекти етимології, структури, інтернаціоналізації».

Дисертація захищена у 1996 році.


Наукові праці:

1. Проблема синонімії у фаховій лексиці медицини / І.М. Гнатишена // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії та практики». – Львів, ЛНУ, 2004 р. – 0,5 др.а.

2. Структурні особливості медичних термінів латинської та німецької мов / І.М. Гнатишена // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології». – Луцьк, Волинський інститут економіки та менеджменту, 2004р. – 0,5 др.а.

3. Етимологічні особливості медичних термінів латинського та давньогрецького походження у сучасній німецькій мові / І.М. Гнатишена // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Гуманітарні науки: Філологія, вип. І, 2004 р. – 0,5 др.а.

4. Німецька мова – Deutsch fur Wirtschaftler для студентів І курсу економічних спеціальностей / І.М. Гнатишена, І.О. Іваніна, І.М. Копилова, А.В. Мороз // Навчальний посібник. Чернівці, ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. – 160 с.

5. Деякі аспекти німецько-австрійського досвіду транскордонного співробітництва / І.М. Гнатишена // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України». – Чернівці, ЧТЕІ КНТЕУ, травень 2010.


Навчальні посібники:

1. Wirtschaftsdeutsch. Німецька мова (за професійним спрямуванням) // Навчальний посібник для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання. – ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – 141 с. (у співавторстві з Мороз А.В., Копиловою І. М.)

2. Deutsch für Anfänger. Німецька мова для початківців // Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання.. – ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – 190 ст.


Наукові інтереси: проблеми термінознавства: аспекти нормування та стандартизації


Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Друга ділова іноземна мова»


Захоплення: вишивання, пішохідний туризм


E-mail: hnat777@gmail.com


Система Orphus