Пацаранюк Юлія Михайлівна

доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Освіта:

2001 року закінчила з відзнакою філологічний факультет Чернівецького національного університету за спеціальністю «Українська мова та література» і здобула ступінь магістра української філології.


Трудова діяльність:

З 2002 по 2005 р.р - старший лаборант та за сумісництвом асистент кафедри сучасної української мови ЧНУ;

2006 – 2010 роки – старший викладач кафедри ЧТЕІ КНТЕУ;

З 2010 року - доцент кафедри сучасних європейських мов ЧТЕІ КНТЕУ.


Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації: «Способи реалізації іронії в структурі речення»

Дисертація захищена у 2006 році.


Наукові праці:

1. Способи реалізації іронії у структурі речення: [монографія]. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 167 с. [у співавторстві з Гуйванюк Н.В.].

2. Синтаксичні конвергенції як форма реалізації іронії у структурі речення // Зб. наук. пр. Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. Актуальні проблеми сучасної філології: Мовознавчі студії. – Вип. 18. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 43 – 46.

3. Антифразисні відношення у структурі складнопідрядного речення // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. / За ред. Б.І. Бунчука. – Вип. 496-497: Слов'янська філологія. – Чернівці: 2010. – С. 135 – 139.

4. Орфоепія української літературної мови: Модульний курс. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 162 с.

5. Сучасне діловодство: Термінологічний словник-довідник. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – 125 с.

6. Збірник вправ та завдань для проведення практичних занять з української мови за професійним спрямуванням [для студентів усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»] / Укл. Ю.М. Пацаранюк, М.В.Філіпчук. – Чернівці, 2010. – 80 с.


Наукові інтереси: лінгвістика тексту, прагмалінгвістика, мовні особливості художнього стилю


Викладає дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням»


E-mail: magistra@i.ua


Система Orphus