Василишина Наталія Дмитрівна

старший викладач кафедри

Освіта:

2000 року закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської, німецької мови та літератури.

2009 року закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, здобула кваліфікацію спеціаліста зі спеціальності «Менеджмент організацій».


Трудова діяльність:

2000 р. - асистент кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ.

З 2006 р. – старший викладач кафедри іноземних мов (з 2008 р. – кафедри сучасних європейських мов) ЧТЕІ КНТЕУ.


Наукові праці:

1. Методичні рекомендації та контрольні завдання з англійської мови для студентів заочного відділення ОФФ. – Чернівці: ЧТЕІ, 2001.

2. Збірник граматичних вправ з англійської мови для студентів І курсу. – Чернівці : ЧТЕІ, 2002.

3. Посібник з ділової англійської мови / Н. Д. Василишина, М. Г. Ступак. – Чернівці : ЧТЕІ, 2002.

4. Збірник текстів з англійської мови вузівського корективного курсу та загальних тем з економіки і бізнесу для студентів економічних спеціальностей. – Чернівці : ЧТЕІ, 2004 р.

5. Збірник лексичних тем для підготовки до державного іспиту з англійської мови для студентів ОФФ. – Чернівці : ЧТЕІ, 2004 р.

6. Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів І курсу спец. 6050508 «Фінанси», 6050509 «Облік і аудит». – Чернівці : ЧТЕІ, 2008 р.


Наукові інтереси: гендерний аспект ділового спілкування, новітні методики викладання іноземних мов.


Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова»


Система Orphus