Гільдебрант Катерина Йосипівна

Доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Освіта:

2005 року закінчила з відзнакою Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови та літератури і вчителя німецької мови.


Трудова діяльність:

2005 - 2008 роки - асистент кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ.

2007 - 2010 рр. - навчалась в очній аспірантурі Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка;

З 2011-2012 рр. - старший викладач кафедри сучасних європейських мов ЧТЕІ КНТЕУ.

З 2012 р. - доцент кафедри сучасних європейських мов ЧТЕІ КНТЕУ.


Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації: «Творчість «сердитих молодих людей» як феномен британської контркультури середини ХХ століття».

Дисертація захищена у 2011 році.


Наукові праці:

1. English for Tourism. Англійська мова для сфери туризму. Навчально-методичний посібник / К. Й. Гільдебрант, Л. І. Горжу. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. –228 с.

2. Антикультурна спрямованість творчості «сердитих молодих людей» як виклик цінностям англійського суспільства того часу // Наукові записки. Тернопільський національний пед. університет. Серія : Літературознавство / за ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 29. – С. 233-242.

3. Предметний світ у творах «сердитих молодих людей» // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка : Філологічні науки. – Вип. 23. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 38-43.

4. Ідейно-естетична функція пейзажу у творах письменників групи «сердиті молоді люди» //Література в контексті культури : зб. наук. праць. Вип. 20. / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – С. 29-37.

5. Проблема духовної ґенези ідейно-естетичної програми «сердитих молодих людей» і концепція кальвінізму // Біблія як інтертекст світової літератури : колективна монографія / Під ред. проф. С. Д. Абрамовича ; Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 409-417.

6. Гільдебрант К.Й. Генеза назви "сердиті молоді люди" та літературно-історичні параметри дефініції / К.Й. Гільдербрант// Актуальні проблеми перекладознавства, зарубіжної літератури. Педагогічні студії: збірник тез доповідей Міжвузівської науково- практичної конференції, Черкаси, 28 березня 2012 р. - Черкаси: СУЕМ, 2012.- С.53-55.

7. Гільдебрант К.Й. Соціально-психологічні здобутки реалізму Діккенса в інтрепритації "сердитих молодих людей" /К.Й. Гільдербрант// Сучасна філологія, методика викладання іноземних мов та теорія і методи професійної освіти у міднародному просторі мови та культури: Збурка матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (14 березня 2012 р., м. Черкаси). - Черкаси: ФОП Велівченко В.О., 2012. - С. 85-87

8. Гільдербрант К.Й. Авторська концепція людини та ціннісна оруєнтація персонажа на творах "сердитих молодих людей"/К. Й. Гільдербрант// Світова література на перехресті культур і цицивілізацій: зб. наук. пр. - Вип.4. - Сімферополь: Кримський Архів, 2012.-С.50-61

8. Гільдербрант К.Й. Авторська концепція людини та ціннісна оруєнтація персонажа на творах "сердитих молодих людей"/К. Й. Гільдербрант// Світова література на перехресті культур і цицивілізацій: зб. наук. пр. - Вип.4. - Сімферополь: Кримський Архів, 2012.-С.50-61

9. English for Tourism. Part IІ (Англійська мова за професійним спрямуванням). Навчальний посібник / К. Й. Гільдебрант. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – 305 с.

10. Літературно-історична роль мас медіа у формуванні феномену британської контркультури «сердиті молоді люди» / К. Й. Гільдебрант // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Випуск 34. – С. 344-349.

11. «Сердиті молоді люди» як представники англійського неореалізму середини ХХ століття / К. Й. Гільдебрант // Наукові записки. Тернопільський національний пед. університет. Серія : Літературознавство / за ред. проф. М. Ткачука. –Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 38. – С. 335-346.

12. Типологічна спорідненість ідейно-естетичних позицій та художніх програм англійських письменників «сердиті молоді люди» / К. Й. Гільдебрант // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. 163. – С. 344-350.

13. «Ідеальний» характер літературного пейзажу у творах «сердитих молодих людей» / К. Й. Гільдебрант // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 33. – С. 83-88.

14. «Сердиті молоді люди» в англійській літературі середини ХХ століття: питання правомірності віднесення того чи іншого письменника до складу угруповання / К. Й. Гільдебрант // Zbiór raportów naukowych. „Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka„ (28.09.2013 - 30.09.2013 ) – Wrocław : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 13-

15. Дистанційний курс «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів спец. 6.140103 «Туризм» / К.Й. Гільдебрант. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015.


Наукові інтереси: концептуальні принципи неореалізму та їх реалізація в англійській літературі ХХ століття, новітні технології активізації навчання іноземній мові у немовному ВНЗ


Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова»


E-mail: katgildebrant2@gmail.com


Система Orphus