Горжу Леся Іванівна

старший викладач кафедри

Освіта:

1998 року закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови ї літератури та вчителя французької мови.

2010 року при Чернівецькому обласному центрі туризму і краєзнавства здобула кваліфікацію «Екскурсовод». В 2011 році закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ та здобула кваліфікацію магістра з «Менеджменту організацій».

Трудова діяльність:

З 2006 р. – старший викладач кафедри іноземних мов (з 2008 р. – кафедри сучасних європейських мов) ЧТЕІ КНТЕУ.

З 2009р. – завідувач Французько-українського інституту управління КНТЕУ.


Наукові праці:

1. English for Managers of Tourist Business and Hotel Service / О.Ф. Бурбак, Л. І. Горжу, Т. О. Романова. – Чернівці, 2005 р. – 162 с.;

2. English Texts Corpus for Economic Cybernetics Students (Збірник фахових текстів з англійської мови як другої іноземної для спеціальності 050102 «Економічна кібернетика». –Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. - 70 с.;

3. English for Finance (correspondence department) / Л. І. Горжу, О. Є. Паньків, Т. О. Романова. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – 201 с.;

4. Посібник з англійської мови для студентів спеціальності «Туризм» ‘English for Tourism’ / К.Й. Гільдебрант, Л.І. Горжу. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. - 228 c.;

5. Збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням для підсумкового контролю знань. Напрям підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” / Л.І. Горжу, Н.М. Григорів. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. - 92 c.;

6. Електронний посібник «збірник тестових завдань з англійської мови за професійним спрямуванням для підсумкового контролю знань». Напрям підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” / Л.І. Горжу, Н.М. Григорів. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011;

7. Формування основ соціокультурної компетенції у студентів немовних внз на заняттях з іноземної мови / Л.І. Горжу, Т.І. Ілюк, О.В. Соловйова // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Формування мереж прикордонного співробітництва України», м.Чернівці, 12-13 травня 2011р. - Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – С. 428-431;

8. Some Peculiarities of Distance Education / Л.І. Горжу // Региональный межвузов. журнал «Экономика. Психология. Бизнес» г.Красноярск. – Россия, 2011;

9. Формування культури ділового спілкування у студентів немовних внз засобами іноземної мови / Л.І. Горжу // Мат. IV Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. «Наука і життя : суч. тенденції, інтеграція у світову наукову думку» 19-21травня 2011р.– Київ. - С. 29-31.


Наукові інтереси: методика викладання іноземної мови за професійним спрямуванням, розробка фахових матеріалів іноземною мовою


Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова»


E-mail: lesya.horzhu@gmail.com


Система Orphus