ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН,
закріплених за кафедрою сучасних європейських мов

1. «Українська мова за професійним спрямуванням»

2. «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

3. «Ділова іноземна мова»

4. «Друга іноземна мова»

5. «Друга ділова іноземна мова»