Вдовічена Ольга Геннадіївна

Завідувач кафедри маркетингу, цифрової економіки та підприємництва,
доцент, кандидат економічних наук

Коротка характеристика кар’єрного росту. У 2010 році. закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету і отримала диплом з відзнакою зі спеціальності «Маркетинг». У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Виставково-ярмаркова діяльність як фактор соціально-економічного зростання регіону». З 2014 р. – доцент кафедри товарознавства та маркетингу Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.


Опубліковані роботи:

1. Принципы пространственного маркетинга устойчивого развития / О.Г. Вдовичена, А.А. Вдовичен // Актуальные проблемы современной науки и пути их решения: материалы Международной научной конференции аспирантов и докторантов. 25 ноября 2010р. Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т.– Красноярск, 2010. – С. 14 – 29 (0,83 друк. арк.).

2. Практичні кроки застосування просторових маркетингових технологій, як напрямок стратегічного розвитку депресивних регіонів / О.Г Вдовічена // Формування мереж прикордонного співробітництва України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 12-13 травня 2011 р. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. –С. 44 – 48 (0,27 друк. арк.).

3. Реклама на виставках – складова маркетингової комунікаційної політики підприємства / О.Г. Вдовічена // Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ. 18 листопада 2011р. – С. 37 – 39 ( 0,5 друк. арк.).

4. Аналіз сучасного стану виставково-ярмаркової діяльності в регіонах України/ О.Г. Вдовічена, В.П. Мікловда // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – Вип. І (45). Економічні науки

5. Проблемы и тенденции современного этапа развития выставочно-ярмарочной деятельности в Украине/ О.Г. Вдовічена // Сборник научных трудов Московского торгово-экономического университета, 2012

6. Місце виставково-ярмаркової діяльності в концепції факторів регіонального розвитку / О.Г. Вдовічена // Актуальні проблеми світової і національної економіки в умовах глобалізації : збірник Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 лютого 2014р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-ох частинах. – О. : ЦЕДР, 2014. – ч.1. – 120с., С. 85-87.

7. Застосування подієвого маркетингу як інструменту підвищення туристичної привабливості території / О.Г. Вдовічена, С.І. Олійнич // Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки : матеріали Міжнародної науково-практична конференції, м.Чернівці, 24-25 квітня 2014 р. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – 368 с.


Наукові інтереси: виставково-ярмаркова діяльності як фактор соціально-економічного зростання регіону.


Підвищення наукової та педагогічної кваліфікації: у 2012 році захистила кандидатську дисертацію. Беру активну участь у наукових форумах, круглих столах із залученням органів місцевої державної влади.


Викладає дисципліни: «Маркетинговий менеджмент», «Директ-маркетинг», «Інфраструктура товарного ринку», «Поведінка споживачів».


Захоплення: активний відпочинок з сім’єю, автомобіль.


E-mail: danpol@ukr.net

Система Orphus