Адамова Iрина Захарiвна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

В 1973 р. закiнчила з вiдзнакою Київський торговельно-економiчний iнститут, спецiальнiсть «Економiка торгiвлi». Працює в інституті з 1973 року. В 1986 р. захистила дисертацію на тему: «Шляхи економії витрат матеріальних ресурсів». За час роботи в інституті опубліковано понад 200 наукових та методичних праць. Має звання «Відмінник освіти України».


Опубліковані роботи:

1. Адамова І.З. Необхідність використання статистичних методів при оцінці якості педагогічної продукції // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ,2014 - вип.І (53) Економічні науки - (0,42 д.а.) (співавтор Багрій К.Л.);

2. Адамова І.З. Використання Інтернет-технологій в навчальному процесі // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2014 - вип. І (0,4 д.а.);

3. Адамова І.З. Проблемна лекція як засіб формування у студентів творчого підходу до навчання // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2013 - вип.ІІ (50) Економічні науки - (0,3 д.а.) (співавтор Багрій К.Л.);

4. Адамова I.З. Удосконалення методики комплексного аналізу фінансової звітності господарського суб’єкта // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2011р, №1, (0,3 д.а.);

5. Адамова I.З. Методологічні основи експрес-аналізу фінансового стану // Збірник наукових праць «Вісник БДФА», 2011 р., №1 (0,25 д.а.);

6. Адамова I.З. Аналіз фінансового стану підприємства: проблемні аспекти та шляхи їх розв’язання // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2011 р., №2 (0,3 д.а.) (співавтор Романчук А.Л.);

7. Адамова I.З. Якість підготовки викладачів вищої школи – пріоритетне завдання ВНЗ» // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, Чернівці, 2010р. – вип.1 Економічні науки, (0,3 д.а.) ;

8. Адамова I.З. Роль економічного аналізу в підвищенні ефективності використання готельних площ. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграціних процесів України, 6-7 травня, 2010р., м.Чернівці». (0,1 д.а.) (в співавторстві з Г.П. Машталяр).


Наукові інтереси: Проблеми удосконалення методики фінансового аналізу.


Викладає дисципліни: : «Методика викладання у вищій школі», «Статистика», «Організація і методика економічного аналізу», «Теорія економічного аналізу», «Фінансовий аналіз», «Аналіз господарської діяльності».


Захоплення: кулінарія, квіти.


Система Orphus