Спеціальності (спеціалізації)


Характеристика спеціальностей, за якими оголошується прийом
на навчання у ЧТЕІ КНТЕУ


Напрям підготовки

Характеристика спеціалізацій (освітніх програм)

«ЕКОНОМІКА»

спеціалізація «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Спеціаліст підготовлений до роботи на підприємствах та організаціях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Фахівці з цієї спеціальності можуть працювати керівниками зовнішньоторговельних та зовнішньоекономічних об’єднань, фірм, спільних підприємств та їхніх структурних підрозділів, комісіонерами, валютними брокерами, комерсантами, консультантами з міжнародної торгівлі, експертами з міжнародної економіки, спеціалістами наукових та навчальних закладів.

спеціалізація «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»

Дає вищу освіту в галузі інформатики та готує кваліфікованих спеціалістів з економіки, що вільно володіють сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. Основний акцент робиться на поглиблене вивчення мов програмування, серверів баз даних, інтернет-технологій, віддаленого доступу до інформаційних систем, створення автоматизованих робочих місць. Фахівці з цієї спеціалізації можуть обіймати такі посади: аналітик комп’ютерних систем, інформаційний аналітик, керівник підрозділів комп’ютерних послуг, керівник підрозділу інформаційного відділення, консультант з ефективності підприємства, математик-економіст, менеджер інформаційних технологій, розробник банківських інформаційних систем, розробник комп’ютерних систем, системний адміністратор банківських інформаційних систем, системний адміністратор, системний аналітик.

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

√ спеціалізація «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС»

Готує фахівців для роботи на посадах директора із зовнішньоекономічних зв’язків, аналітика світових товарних ринків, митного інспектора, інспектора з експорту, агента з митного оформлення товарів та вантажів, дипломатичного агента, аташе, дипломатичного кур’єра, торговельного брокера, менеджера з валютних операцій.

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

√ спеціалізація «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Готує фахівців з обліку, аналізу та аудиту для центрального банку, комерційних та державних банків, аудиторських фірм, органів державного та відомчого контролю, контрольних підрозділів, суб’єктів підприємництва усіх рівнів і форм власності, фінансових органів, навчальних закладів системи вищої та середньоспеціальної освіти, які працюють на посадах головного бухгалтера, головного економіста, провідного економіста, аудитора, ревізора, податкового інспектора, консультанта з економічних питань, спеціаліста з фінансового аналізу.

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

√ спеціалізація «ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ», «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

Готує фахівців для майбутньої роботи у системі Міністерства фінансів України, органів Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції України, у планово-економічній, організаційно-управлінській та науково-дослідній сферах, в аудиторських службах, у середніх та вищих навчальних закладах. При цьому фахівці з цієї спеціальності можуть працювати на посадах керівників та спеціалістів різного рівня, експертів у спеціалізованих факторингових, лізингових, інвестиційних компаніях, ріелтерських, брокерсько-дилерських фірмах, банківських та інших державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку.

√ спеціалізація «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА»

Здійснює підготовку фахівців, які можуть працювати на посадах керівників підприємств національної економіки та їх структурних підрозділів, фахівцями з фінансово-економічної безпеки, з депозитарної діяльності, фахівцями з управління активами, з біржових операцій, зі страхування фінансовими аналітиками, брокерами та дилерами з цінних паперів, біржовими маклерами, фахівцями, експертами з оцінки майна, митними інспекторами, інспекторами з експорту, спеціалістами у наукових та навчальних закладах.

«МЕНЕДЖМЕНТ»

√ спеціалізація «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТОРГІВЛІ»

Готує фахівців, які можуть працювати на посаді керівників підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм та їхніх структурних підрозділів, головними та провідними функціональними спеціалістами, керівниками підрозділів установ митної служби, митними брокерами, інспекторами та консультантами, які займаються проблемами управління, маркетингу та менеджменту; існує система підвищення кваліфікації кадрів з менеджменту.

√ спеціалізація «МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ»

Фахівці можуть працювати керівниками готельно-туристичних комплексів, туристичних підприємств, підприємств масового харчування, підприємств торгівлі чи інших підрозділів, функціональними спеціалістами (адміністративна робота, матеріально-технічне забезпечення, маркетингова та комерційна діяльність), спеціалістами наукових та навчальних закладів.

√ спеціалізація «МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНОГО, КУРОРТНОГО І ТУРИСТИЧНОГО СЕРВІСУ»

Готує фахівців, які володіють знаннями зі створення умов для формування ринку послуг готельного, курортного і туристичного сервісу з врахуванням сучасних технологій, здатні вести професійну діяльність в іншому середовищі, знають можливості сучасних інформаційних технологій і використовують методи збору, зберігання і обробки даних при підготовці рішень у галузі своєї спеціалізації.

√ спеціалізація «МЕНЕДЖМЕНТ МИТНОЇ СПРАВИ»

Здійснює підготовку фахівців для забезпечення організаційно-управлінської, адміністративно-господарської, інформаційно-аналітичної діяльності лінійних і функціональних підрозділів митних установ та підприємств (організацій) різних форм власності, що займаються експортно-імпортними операціями та співпрацюють з митними установами. Спеціалісти можуть працювати на посаді керівників структурних підрозділів, завідувачів та заступників завідувачів митних складів, завідувачами (директорами) магазинів (Duty Free), менеджерами з міжнародних перевезень, менеджерами з аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, митними інспекторами, митними брокерами, інспекторами з експорту.

√ спеціалізація «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Випускники можуть працювати керівниками організацій, підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання, органів державного регулювання, керівниками зовнішньоторговельних та зовнішньоекономічних об’єднань, фірм, спільних підприємств, комерсантами.

√ спеціалізація «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»

Готує фахівців для майбутньої роботи у сфері управління людськими ресурсами на підприємствах всіх форм власності та видів діяльності. Випускники можуть працювати на посадах керівників та провідних спеціалістів різних рівнів, менеджерами з персоналу, рекрутерами (фахівець з підбору персоналу), науковими співробітниками, викладачами, тренерами навчального центру.

«МАРКЕТИНГ»

√ спеціалізація «МАРКЕТИНГ», «РЕКЛАМНИЙ БІЗНЕС»

Готує фахівців, що можуть працювати на посадах керівників та спеціалістів маркетингових служб різного рівня у спеціалізованих фінансових, інвестиційних, страхових, лізингових, інформаційно-консалтингових, ріелтерських, брокерсько-дилерських фірмах; банківських установах, недержавних пенсійних фондах, а також спеціалізованих маркетингових компаніях.

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

√ спеціалізація «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Готує фахівців, які можуть обіймати посади керівників підприємств та їхніх структурних підрозділів, функціональними спеціалістами, консультантами з економічних питань на підприємствах різних форм власності чи організаційно-правових форм господарювання.

√ спеціалізація «ТОВАРОЗНАВСТВО І ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»

Готує фахівців для майбутньої роботи на посадах: товарознавця-аудитора, товарознавця-менеджера, керівника структурного підрозділу державних, спільних та приватних експортно-імпортних установ і підприємств, менеджера із захисту прав споживачів, наукового співробітника та викладача. Оволодіння цією спеціальністю забезпечує знання по просуванню продукції в роздрібній торгівлі, формування асортименту товарів за потребами споживачів з використанням організаційно-технічних та різноманітних рекламних засобів.

 

«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

 

√ спеціалізація «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської діяльності у галузі ресторанного бізнесу, які обійматимуть посади директорів ресторанів, метрдотелів, спеціалістів у підрозділах виробництва, реалізації та організації споживання товарів, продукції харчування та послуг (начальник виробництва у ресторанах, технолог, шеф-кухар).

«ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

√ спеціалізація «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

Здійснює підготовку фахівців, які обійматимуть посади керівників закладів ресторанного господарства, готельних комплексів різних типів та їх структурних підрозділів, санаторно-курортних закладів, пансіонатів, будинків відпочинку; функціональними спеціалістами (адміністративна робота, матеріально-технічне забезпечення, маркетингова та комерційна діяльність); спеціалістами у наукових та навчальних закладах.

«ТУРИЗМ»

√ спеціалізація «ТУРИЗМ»

Готує фахівців для роботи в сфері туризму на посадах керівників туристичних бюро та агентств, організаторів внутрішнього туризму, організаторів подорожей та екскурсій з врахуванням сучасних вимог до туроператорської та турагенської діяльності. Оволодіння цією спеціальністю забезпечує знання сучасних інформаційних технологій та організаційно-правових форм господарювання.