Запитання - відповіді


1. Коли розпочинається вступна кампанія у вищі навчальні заклади у поточному році?

Прийом заяв та документів на навчання у ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації розпочинається з 12 липня 2017 року (більш детальна інформація у Правилах прийому до Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ в 2017 році).

2. Який рівень акредитації має Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ?

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ є державним навчальним закладом Міністерства освіти і науки України найвищого IV рівня акредитації.

3. Чи має ЧТЕІ КНТЕУ державну ліцензію?

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ має відповідні державні ліцензії на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти відповідно до кваліфікаційних вимог за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр».

4. Які форми навчання студентів пропонує ЧТЕІ КНТЕУ?

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ готує фахівців за денною та заочною формами навчання, а також денною та заочною зі скороченим терміном навчання.

5. Скільки триває навчання в ЧТЕІ КНТЕУ?

Навчання за ступенями вищої освіти:

- «бакалавр» на денній формі навчання триває 3 роки 10 місяців; на заочній формі навчання – 4 роки 6 місяців;

- «бакалавр» на денній зі скороченим терміном навчання – 1 рік 10 місяців; на заочній зі скороченим терміном навчання – 2 роки 6 місяців;

- «магістр» на денній та заочній формах навчання триває 1 рік 5 місяців.

6. За якими спеціальностями (спеціалізаціями) здійснюється підготовка фахівців у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ?

Підготовка фахівців у ЧТЕІ КНТЕУ здійснюється за такими спеціальностями (спеціалізаціями):

«ЕКОНОМІКА»

(Міжнародна економіка; Економічна кібернетика)

«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

(Міжнародний бізнес)

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

«МЕНЕДЖМЕНТ»

«МАРКЕТИНГ»

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

(Економіка підприємства; Товарознавство і комерційна діяльність; Товарознавство та експертиза в митній справі)

«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

«ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

«ТУРИЗМ»

7. Чи можуть вступники навчатися за скороченою програмою підготовки на базі диплома молодшого спеціаліста?

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть вступати без сертифікатів ЗНО до Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ на перший (зі скороченим терміном навчання – 1 рік 10 місяців на денну і 2 роки 6 місяців на заочну форми навчання)) або другий курс (з нормативним терміном навчання – 2 роки 10 місяців на денну і 3 роки 6 місяців на заочну форми навчання) (Таблиця 3. Правил прийому до ЧТЕІ КНТЕУ).

8. Чи передбачено в інституті місця державного замовлення для студентів?

Так, передбачено. Кількість місць державного замовлення на 2017 рік з кожної спеціальності затверджується Міністерством освіти і науки України до початку вступної кампанії. Детальнішу інформацію можна отримати у приймальній комісії Інституту з 12 липня 2017 року.

Яка вартість навчання в 2017-2018 навчальному році?

На 2017-2018 навчальний рік вартість навчання буде визначена пізніше. На денній формі навчання у 2016-2017 навчальних роках оплата передбачена 9200 грн. за 1 рік, а на заочній формі 4200 грн. Детальніше з інформацією стосовно вартості навчання за окремими спеціальностями можна ознайомитися на сайті нашого ВНЗ.

10. Чи надається гуртожиток для студентів?

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ забезпечує потребу іногородніх студентів у проживанні в гуртожитку, який має необхідні умови для навчання та побуту студентів. Наш гуртожиток знаходиться за адресою: вул. Руська, 194 «Д» і є одним з найкращих гуртожитків серед вищих навчальних закладів міста Чернівців.

11. Чи є можливість навчатися на військовій кафедрі?

Студенти ІІІ-го курсу Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича або Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

12. Чи матиме змогу випускник закінчивши ЧТЕІ КНТЕУ отримати додаток до диплома європейського зразка?

Студенти закінчивши навчання в Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ отримують дипломи європейського зразка бакалавра, спеціаліста чи магістра, а також додаток до диплома державною та англійською мовами.

13. Яка мінімальна кількість балів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти необхідна для подачі документів?

Згідно з Правилами прийому до Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ мінімальна кількість балів сертифіката для допуску до участі у конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом становить 100 балів.

14. Чи є дійсними сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти попередніх років?

Так, вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 р. та 2017 р.

15. Чи можна пересилати документи поштою, а не передавати їх особисто?

Ні, не можна. Однак за системою «Електронний вступ» Ви маєте можливість подавати електронну заяву, зареєструвавшись на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua.

16. Чи є у ЧТЕІ КНТЕУ аспірантура?

Випускники Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету.

17. Як формується конкурсний бал вступника в 2017 році?

Конкурсний бал вступника формується як сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,02 для конкурсних пропозицій ЧТЕІ КНТЕУ,

ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальність 181 «Харчові технології» та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

(Таблиця 4. Правил прийому до ЧТЕІ КНТЕУ).

18. Чи можна вступати на дві спеціальності одночасно?

Так. Відповідно до Правил прийому до ЧТЕІ КНТЕУ та Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році, абітурієнт може подавати 9 заяв у межах чотирьох спеціальностей на державну форму навчання. брати участь у конкурсному відборі на три напрями підготовки (три спеціальності) в п’яти вищих навчальних закладах України. Абітурієнт має право одночасно навчатися за кількома спеціальностями, в тому числі це стосується й денної форми навчання. Для одночасного навчання (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

19. Які додаткові можливості можна одержати у вашому ВНЗ?

Студенти Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ можуть отримати «подвійний диплом», навчаючись за різноманітними програмами Центру європейської освіти КНТЕУ. Так, серед основних ВНЗ – партнерів, в яких студенти можуть навчатися, представлені такі заклади: Університет д’Овернь (Клермон-Ферран, Франція); Університетська школа менеджменту (Клермон-Ферран, Франція); Вища Паризька школа комерції (Франція (Париж), Великобританія (Лондон), Іспанія (Мадрид)); Університет Парі Ест Крегей (Париж, Франція); Інститут адміністрування підприємств (Париж, Франція); Вища школа менеджменту (Нант, Франція); Університет П’єр Мендес-Франс (Гренобль, Франція); Університет Центрального Ланкаширу (Престон, Великобританія); Ланкаширська бізнес-школа (Престон, Великобританія).

20. Чи можна отримати роз’яснення у вашому ВНЗ щодо процедури подачі заяв в електронній формі?

У приймальній комісії ЧТЕІ КНТЕУ під час вступної кампанії 2017 року діє «Консультаційний центр» з роз’яснень механізму подання заяв в електронній формі.

21. Чи буде Ваш ВНЗ здійснювати набір на ОКР «спеціаліст» у 2017 році?

Ні. Відповідно до нововведень у системі вищої освіти в Україні у 2016р. востаннє відбувся набір за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання.