Офіційна інформація

Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету є державним закладом Міністерства освіти і науки України ІV рівня акредитації, має відповідні ліцензії на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра.

Рік заснування - 1966.

Підготовку сучасних фахівців здійснює висококваліфікований колектив спеціалістів-професіоналів, учених, педагогів, що постійно вдосконалюють форми та методи навчання, враховуючи потреби національної економіки.

Фінансування підготовки фахівців в інституті здійснюється: - за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням; - за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Прийом до інституту на всі освітньо-кваліфікаційні рівні на денну, заочну, денну та заочну зі скороченим терміном навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


Вимоги до рівня освіти вступників:

- на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавра» приймаються особи з повною загальною середньою освітою;

- на навчання зі скороченим терміном для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавра» або на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю або за іншою спеціальністю.

- на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «магістра» приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти бакалавр/спеціаліст/магістр за спорідненою спеціальністю або за іншою спеціальністю