Інформація для іноземних вступників


Іноземцям про спеціальності


Пам’ятка для іноземного вступника


Информация на русском языке

Information in English

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету – один із найпрестижніших вищих навчальних закладів Буковини, який будує свою роботу на сучасних європейських стандартах, зберігаючи надбання та традиції нашої освіти. Інститут є структурним підрозділом Київського національного торговельно-економічного університету - одного з найавторитетніших навчальних закладів України, атестованого за найвищим, IV рівнем акредитації.

Професорсько-викладацький склад Чернівецького торговельно-економічного інституту приділяє значну увагу всебічному розвитку студентської молоді.

Іноземним студентам гарантуються усі права і свободи відповідно до чинного законодавством України та положення "Про ЧТЕІ КНТЕУ".

Студентам-іноземцям будуть надані всі необхідні умови для навчання, відпочинку і для творчого розвитку.

Іноземні громадяни можуть навчатися за напрямами підготовки та спеціальностями вищої освіти за освітніми ступенями:

- ОС «бакалавр»

на основі ПЗСО (повної загальної середньої освіти):

• денна форма навчання - 3 роки 10 місяців,

• заочна форма навчання - 4 роки 6 місяців;

- ОС «магістр» (денна і заочна форма навчання) - 1 рік 4 місяці;

Мова навчання - українська.

Для в'їзду в Україну іноземні абітурієнти повинні отримати від інституту офіційне запрошення, оформлене в установленому порядку.

Для цього необхідно:

- заповнену анкету-заявку;

- копію закордонного паспорта та копії документів про освіту (з переліком вивчених дисциплін і оцінок) з перекладами на українську мову і завірені нотаріально;

- підписану згоду на обробку персональних даних , які необхідно надіслати електронною поштою на адресу:

prujmalna_com@chtei-knteu.cv.ua

mel@chtei-knteu.cv.ua

Просимо звернути увагу на ідентичність перекладів персональних даних у всіх документах !!!!

Після обробки зазначених документів і прийняття позитивного рішення іноземному абітурієнту надсилають офіційне запрошення для в’їзду на навчання в Україну.

Для отримання в’їзної візи з метою навчання в Україні (тип D) необхідно звернутися до найближчого дипломатичного представництва України в своїй країні.

Іноземні абітурієнти повинні інформувати інститут про дату і час прибуття, номер рейсу.

Більш детальну інформацію про особливості прийому на навчання іноземців можна знайти на сайті інституту (вкладка «Абітурієнту», «Правила прийому в навчання в Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ в 2018 році», розділ ХIV).

Ласкаво просимо в Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету!