До уваги абітурієнтів!


ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Як написати мотиваційний лист

Запрошує на навчання за освітнім ступенем БАКАЛАВРА

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра:

на відповідні спеціальності (освітні програми)


Назва спеціальності (спеціалізації)

Характеристика спеціальності

«Облік і оподаткування»

готує фахівців з обліку, аналізу та аудиту для центрального банку, комерційних та державних банків, аудиторських фірм, органів державного та відомчого контролю, контрольних підрозділів, суб’єктів підприємництва усіх рівнів і форм власності, фінансових органів, навчальних закладів системи вищої та середньої спеціальної освіти, які працюють на посадах головного бухгалтера, головного економіста, провідного економіста, аудитора, ревізора, податкового інспектора, консультанта з економічних питань, спеціаліста з фінансового аналізу.

«Фінанси, банківська справа та страхування»

готує фахівців для майбутньої роботи у системі Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Фіскальної служби України, у планово-економічній, організаційно-управлінській та науково-дослідній сферах, в аудиторських службах, у середніх та вищих навчальних закладах. При цьому фахівці з цієї спеціальності можуть працювати на посадах керівників та спеціалістів різного рівня, експертів у спеціалізованих факторингових, лізингових, інвестиційних компаніях, ріелтерських, брокерсько-дилерських фірмах, банківських та інших державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку.

«Менеджмент»

готує фахівців, які можуть працювати на посаді керівників підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм та їхніх структурних підрозділів, головними та провідними функціональними спеціалістами, керівниками підрозділів установ митної служби, митними брокерами, інспекторами та консультантами, які займаються проблемами управління, маркетингу та менеджменту; існує система підвищення кваліфікації кадрів з менеджменту, керівниками готельно-туристичних комплексів, туристичних підприємств, підприємств масового харчування, підприємств торгівлі чи інших підрозділів, функціональними спеціалістами (адміністративна робота, матеріально-технічне забезпечення, маркетингова та комерційна діяльність), спеціалістами наукових та навчальних закладів;

«Маркетинг»

готує фахівців, що можуть працювати на посадах керівників та спеціалістів маркетингових служб різного рівня у спеціалізованих фінансових, інвестиційних, страхових, лізингових, інформаційно-консалтингових, ріелтерських, брокерсько-дилерських фірмах; банківських установах, недержавних пенсійних фондах, а також спеціалізованих маркетингових компаніях.

«Харчові технології»

здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської діяльності у галузі ресторанного бізнесу, які обійматимуть посади директорів ресторанів, метрдотелів, спеціалістів у підрозділах виробництва, реалізації та організації споживання товарів, продукції харчування та послуг (начальник виробництва у ресторанах, технолог, шеф-кухар).

«Готельно-ресторанна справа»

здійснює підготовку фахівців, які можуть обіймати посади керівників закладів ресторанного господарства, готельних комплексів різних типів та їх структурних підрозділів, санаторно-курортних закладів, пансіонатів, будинків відпочинку; функціональними спеціалістами (адміністративна робота, матеріально-технічне забезпечення, маркетингова та комерційна діяльність); спеціалістами у наукових та навчальних закладах.

Набір здійснюється на державну форму навчання та за рахунок фізичних та юридичних осіб.


Абітурієнти подають такі документи:

• заяву про вступ;

• документ про освіту;

• чотири кольорові фотокартки (розмір 3х4);

• паспорт громадянина України й ідентифікаційний код;

• військовий квиток;

• документ, який засвідчує розбіжності у прізвищі;

• поштовий конверт з маркою по Україні – 1 шт.;

• біла папка швидкозшивач паперова.

До оригіналів документів обов’язково додаються ксерокопії!!!

Адреса приймальної комісії:

58002,
м. Чернівці,
Центральна площа, 7, каб.210
тел. (0372) 52-83-50
моб.тел. +38(095) 177 50 02

Електронна пошта: prujmalna_com@chtei-knteu.cv.ua

Сайт ЧТЕІ ДТЕУ: www.chtei-knteu.cv.ua

Ми в соціальних мережах: