ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ В СЕРТИФІКАТІ ЗНО У 2019 р., ВИЗНАЧЕНИХ ЧЕРНІВЕЦЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ІНСТИТУТОМ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,02 для конкурсних пропозицій ЧТЕІ КНТЕУ,

ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальність «Харчові технології» та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.