ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ В СЕРТИФІКАТІ ЗНО У 2019 р., ВИЗНАЧЕНИХ ЧЕРНІВЕЦЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ІНСТИТУТОМ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,02 для конкурсних пропозицій ЧТЕІ КНТЕУ,

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності 181 «Харчові технології», передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальності 181 «Харчові технології», передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 - в інших випадках;